Rodzaje zegarów

Ze względu na rozmiary i umiejscowienie czasomierze dzieli się na trzy grupy:

1. Zegary wielkie

  • wieżowe
  • uliczne
  • dworcowe

2. Zegary

  • astronomiczne
  • domowe
  • pojazdowe

3. Zegarki

  • kieszonkowe
  • naręczne
  • pierścionkowe i zdobnicze